Om oss

Orkanger Aktivum kan virke ukjent for mange, men navnet Orkladagene kjenner nok de fleste igjen. I 1960 gikk forretningseiere på Orkanger sammen om å forsøke å gjennomføre et arrangement.. Arrangementet ble så vellykket at det ble besluttet å videreføre dette. Det krevde imidlertid store menneskelige ressurser og de frivillige organisasjonene på Orkanger ble invitert til å delta på denne dugnaden.

Arrangementet fikk navnet Orkladagene og ble i den første tida arrangert annen hvert år. Det ble naturlig å etablere en sammenslutning av forretningseierne, Orkanger Handelsstands Forening, og de frivillige organisasjonene. Sammenslutningen fikk også navnet Orkladagene.

Senere ble arrangement holdt hvert år og med stadig økende oppslutning fra publikum. Ved å se tilbake til 60, 70 og 80-årene kan det være vanskelig å finne kjente underholdningsartister fra Norge som ikke hadde vært representert på Orkladagene. I første halvdel av 80-årene ble konseptet endret til et mer martnadspreget arrangement, men fortsatt med kjente underholdningsartister. Arrangementet endret også navn til Orklamartnan. Orkladagene og Orklamartnan ble viden kjent og hadde på det meste 23 000 besøkende i løpet av 4 dager.

TV-kanaler og konserter rundt om i landet gjorde publikum mer blasert . På 90-tallet avtok besøket og kom etter noen år ned i 10 000 besøkende. Det hadde da i flere år vært sett etter nytt konsept for arrangementet, uten at noe konkret skjedde. I 1995 ble Orklamartnan arrangert for siste gang.

Orkladagene sto som arrangør av Motorfestivalen i 1997, 1999 og 2001 i samarbeid med bilforhandlerne i distriktet. Det ble imidlertid med disse 3 festivalene.

Tusenårsskiftet ga grobunn for en ny type arrangement. Målet med arrangementet ble å vise Orkanger i fortid, nåtid og framtid, bygd på elementer som trivsel og møtested for lokalbefolkningen og utflyttere. Arrangementene Orkanger 2000, 2001 osv. gjennomføres i samarbeid mellom Orkanger Aktivums styre og organisasjoner på Orkanger som markerer et jubileumsår. Det årlige arrangementet setter fokus på jubilantens aktivitet, men har i tillegg et bredt underholdningstilbud. Informasjon fra disse arrangementene blir etter hvert lagt ut på hjemmesiden.

Med nytt konsept og navneforveksling av Orkladagene, Orklamartnan og etter hvert Ørkdalsdåggån på Fannrem føltes det behov for navneendring. I desember 2001 ble sammenslutningen Orkladagene endret til Orkanger Aktivum.

Formålet med Orkanger Aktivum er å fremme og løse oppgaver av allmenn og kulturell art til beste for stedet og innbyggerne. Arrangementene har gjort det mulig å bidra økonomisk i finansieringen av en rekke gode tiltak som bl.a. svømmehallen ved Orkanger Barneskole, Orklahallen, Arboretet i Hovslunden, Musikkpaviljongen ved Orkanger Barneskole, Løypemaskin i Ulvåsmarka og nye uniformer for Orkdal Skolekorps.

Orkanger Aktivum har etablert et sang -og musikkfond hvor avkastningen i fondet gis som stipend på kr. 5.000 til ungdom som ønsker å utvikle seg innen sang eller musikk.
Stipendet utdeles under det årlige Orkangerarrangementet.

Orkanger Aktivum har vedtektsfestet å samarbeide med Orkanger Barneskoles foreldreutvalg om 17. mai-arrangementene på Orkanger.

Sammenslutningen består av 13 frivillige organisasjoner og 3 næringslivsorganisasjoner.

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1