Hjem » Handlingsplan 2003

Handlingsplan 2003

13.02.2003

Næringsforeninga har en målsetting om å gi medlemmene økt verdi av medlemskapet. Følgende satsingsområder er prioritert for 2003: E 39, kompetanse i næringslivet, samarbeid skole - næringsliv, engasjering av medlemmene, posisjonering av foreninga og næringsutvikling.

Innhold: 1. E39 Målsetting: Informasjon til næringslivet, få etablert hovedriggen for anlegget i Orkdal. 1.1 Bruke OBU som hovedverktøy for påvirkning av hovedentreprenør(er) 1.2 Forberede lokalt næringsliv på mulige innfallsvinkler som kan bidra til økt aktivitet 2. Kompetanse i Næringslivet. Målsetting: Å bidra til at medlemsbedriftene får tilgang til et riktig tilbud innen etterutdanning. 2.1 Bidra til kjennskap om de tilbud og muligheter som er etablert i regionen. 2.2 Bidra til å få gjennomført en kartlegging av de behov for etterutdanning som medlemsbedriftene har. 3. Samarbeid skole-arbeidsliv Målsetting: Å optimalisere ressursbruken i bedriftene når det gjelder aktiviteter rettet mot skoler og samfunnsliv. 3.1 Gjennom fortsatt deltakelse i styringskomiteen i prosjektet "Skole - arbeidsliv" sørge for at det blir et opplegg for den enkelte bedrift som blir enkelt å følge opp, og som er lite ressurskrevende i forhold til den langsiktige nytteverdien medvirkningen gir. 3.2 Medvirke til at det blir et opplegg for en næringslivsmesse i Orkdal (evt. i samarbeid med Meldal) som bedriftene ser seg tjent med å presentere seg på. 4. Engasjering av medlemmene Målsetting: Å gi medlemmene økt verdi av medlemskapet. 4.1 Å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for medlemmene. 4.2 Å legge til rette for at medlemmene kan komme med innspill i enkelte saker. 4.3 Organisere interessegrupper samt etablere kontaktpersoner for aktuelle tema. 4.4 Gjennomføre spørreundersøkelse blant medlemmene om forventninger til og oppfatninger av næringsforeninga. 4.5 Arrangere 4 medlemsmøter, herunder besøk hos medlemsbedrifter. 5. Posisjonering av foreningen Målsetting: Å være aktivt med og sette premisser for næringslivet i Orkdal 5.1 Kommunalt tiltaksapparat. 5.1.1 Ordfører/rådmann/næringssjef: Gjennomføre kontaktforum med månedlige møter. 5.1.2 Formannskap: Foretrede i formannskapsmøte min. 2.hver måned. 5.2. Regionalt samarbeid. 5.2.1 Meldal Næringsforening og ordfører i Meldal: månedlige kontaktmøter. 5.2.2 Meldal Næringsforening og Skaun Næringsforening: samråd 1.kvartal 2003. 5.2.3 Trondheim Næringsforening: samarbeidstiltak/-arrangement høst/vår 2003 5.2.4 Regionrådet: Invitere til samråd med lunsj januar/februar 2003. 5.3. Samfunnsinformasjon. 5.3.1 Avisa Sør-Trøndelag: Gjennomføre månedlig samråd med redaktør/markedssjef 5.3.2 Legge grunnlag for 1 artikkel/kronikk pr. måned i ONF’s regi. 5.3.3 Arrangere 1 åpent møte høst og vår med presentasjon av hjørnesteinsbedrift. 6. Næringsutvikling Målsetting: Bidra til markedsføring og bruk av OBU AS blant medlemmene, som et verktøy til utvikling av eksisterende næringsliv og kvalitetssikring av nyetablerere.
Salvesen Thams amfi slagord under oti sentret 2 orkdal kommune Bardshaug Herregard 2018 sora orkla grafiske OE staaende logo RGB orkdalsbanken washington mills Eiendomsmegler1Hstor1