Hjem » Viserguttenes mangfoldige arbeidsdag

Viserguttenes mangfoldige arbeidsdag

04.06.2024

Visergutt – en gang en viktig yrkestittel. Nå er ordet knapt nok i bruk. På Treffsted Nedre Rømme fredag 21. juni trekker vi fram viserguttenes historie fortalt av de med erfaring.

Det blir gjensyn med en del av viserguttene som tjente noen kroner i ungdomsårene på sin første jobb. Det blir samtaler med noen av dem under ledelse av Odd Ustad. Arrangøren ønsker alle velkommen til en hyggelig kveld sammen med viserguttene.

Visergutten på bildet er Gustav Øberg på jobb på sin karakteristiske sykkel i Orkanger sentrum på 1950-tallet.

Visergutt var betegnelsen på et bud som var ansatt i en dagligvarebutikk, et bakeri, vaskeri eller andre forretninger som brakte varer til sine kunder, hentet varer for forretningen, hentet posten eller utførte andre ærender. Visergutter brukte vanligvis viserguttsykkel (ulike typer lastesykler) for å bringe forretningens varer til kundene. Det var oftest unge gutter eller yngre menn som hadde slike stillinger og visergutt var ofte den første jobben en gutt kunne få som arbeid utenom skoletid eller etter endt skolegang. Veldig mange hadde slike arbeidsoppgaver i alderen mellom 12 og 17 år.

Per 2000 er stillingsbetegnelsen nærmest gått ut av bruk og viserguttenes arbeid er borte. Et unntak er firmaet Foodora som startet sin virksomhet i Oslo i 2015. Sykkelbudene har fast ansettelse i firmaet, men må selv sørge for sykkel. En rekke steder, ikke minst i urbane områder med stor trafikktetthet og parkeringsproblemer, har imidlertid sykkeltransport av pakker og dokumenter fått sin renessanse i form av sykkelbud.

Se hele programmet for Orkangerdagene 2024 her

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 kraftriket Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini