Hjem » Vi selger Orkangerboka

Vi selger Orkangerboka

02.06.2023

"Orkangerboka" av Håkon Hoff ble utgitt av Orkanger kommune i 1945. I 1996 ble den gitt ut i nytt opplag. I samarbeid  med Orkland kommune selger Orkanger aktivum restopplaget. Det er bare 200 bøker igjen.

BESTILLING

Boka kan bestilles ved å sende epost til Knut Even Wormdal der du skriver navn og adresse.

PRIS

Prisen på boka er 300 kr + 70 kr frakt.

BETALING

Boka betales til knt 4270.19.66036 eller med Vipps #563843

Det er bare 200 eksemplarer av Orkangerboka på lager, så vil du sikre deg denne historieboka om Orkedalsøren og Orkanger må du handle raskt!

Dersom det blir igjen bøker til Orkangerdagene, vil vi selge boka på ulike arrangement i perioden 16.-25.juni.

OM FORFATTERENOrkangerboka 2

Håkon Hoff (1898-1976) var født på Orkanger og var en norsk pressemann, politiker (Ap) og forfatter.

Han gikk inn i Arbeiderpartiet i 1913, og ledet det lokale Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund-laget. Fra 1919 til 1921 satt han i styret i det lokale Arbeiderpartilaget. Frem til 1923 arbeidet han ved et sagbruk og som snekker, før han flyttet fra Orkanger-området.

I 1921 ble han ansatt som journalist i Arbeiderbladet. Han var redaktør for avisene Sørlandet fra 1925 til 1931, Halden Arbeiderblad fra 1931 til 1935, Hamar Arbeiderblad fra 1935 til 1941, og Vestfold Arbeiderblad (senere kjent under navnet Vestfold) fra 1950 til 1968. I sistnevnte avis erstattet han Sverre Hjertholm. Han var formann for Vest-Agder Arbeiderparti i 1929, og styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti fra 1928 til 1931.

Hoff støttet Venstrekommunistisk Ungdomsfylkings Militærstreik i 1924 igjennom Arbeiderbladets spalter. På grunn av dette ble han dømt til 75 dagers fengsel.

Håkon Hoff skrev teksten til Orkangersangen og skrev Orkangerboka i krigsårene og Orkanger kommune ga den ut i 1945. (Kilde: wikipedia)

OM BOKA

I forordet til boka skriver Håkon Hoff:

"Boka om Orkanger kan sies å være et produkt av kjærlighet til heimsted og slekt, av trangen til å lære våre forfedres liv og kår bedre å kjenne. Men boka er ikke som de fleste bygdebøker forberedt gjennom mange år. Ikke noe lokalt historielag har her samlet og ordnet det materiale som boka skulle bygge på og ikke noen enkeltmann har dyrket lokalhistoriske studier som kunne komme til nytte ved utarbeidelsen; det hele måtte gjøres fra grunnen av, og det gjorde ikke arbeidet lettere at det skulle utføres i en ekstraordinær tid."

Håkon Hoff gjorde selv et nitid arbeid med å snakke med folk og lese av eksisterende kilder og har greid å gi oss enormt mye kunnskap om Orkanger. Han fikk bistand fra to fagfolk, lektor Arne Grønlie og konservator og arkeolog Theodor Pedersen som fra 1915 til 1948 var leder av Videnskabsselskabets oldsaksamling i Trondheim. Han fikk også hjelp av prost og dr. teol  i Orkdal Anders Skrondal som skrev kapitlene om kirken og kristenlivet i Orkanger.

Orkangerboka er rik på kilder og er godt illustrert med mange historiske bilder fra livet på Orkanger.

Orkanger boka 2

Orkangerboka av Håkon Hoff er innbundet og rikt illustrert.

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 kraftriket Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini