Hjem » Takk for dugnaden som skaper Orkangerdagene

Takk for dugnaden som skaper Orkangerdagene

30.06.2018

Som leder av Orkanger Aktivum og Orkangerdagene 2018 vil jeg rette en stor takk til alle som bidro med dugnad før, under og etter årets arrangement.
Av Knut Even Wormdal

Uten den store dugnaden har arrangementet ikke latt seg gjennomføre. Pensjonistene i Brødrene Gammelosen utfører dugnad med plenslåing, rydding og tilrettelegging for allmenheten i sommerhalvåret. I tillegg økes dugnadsinnsatsen for å vise området Gammelosen i topp stand til de mange tilreisende som besøker området under Orkangerdagene. God markedsføring av Orkanger og Orkdal kommune.

Båtklubben Terna legger til rette for Sankt-Hansfeiring hvert år under Orkangerdagene. Dette i tillegg til at en stor dugnadsgjeng møtes daglig for å pleie småbåthavna.

21 byfestOrkanger Pensjonistforenings medlemmer stiller tidlig på morgenen, i all slags vær og vind, for å heise flagg i Orkdalsveien. På min arbeidsplass er mange bosatt i nabokommunene og i Trondheim. Under Orkangerdagene gis det mange tilbakemeldinger på at det er så trivelig å kjøre gjennom Orkanger sentrum til og fra jobb disse dagene. Tusen takk til pensjonistene.

I samarbeid med personer, i Råbygda og Geitastrand, med kompetanse om historien på og langs Orkdalsfjorden, ble det lagt grunnlag for folkeopplysning. Det ble montert store informasjonstavler med bilde og tekst på vestsida av fjorden. Takk for bidraget.

Den årlige Byfesten har kommet for å bli. Orkanger Sentrumsforening har i det siste halvåret lagt ned en betydelig dugnad for å legge best mulig til rette for utstillere og besøkende. 40 stands bestående av frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig virksomheter fra kommende Orkland kommune, er rett og slett imponerende. Allerede nå å samle organisasjoner og næringsliv i vår framtidige kommune er godt håndverk. Uten standsleie åpner dette for at alle kan delta. Underholdning hører til på en Byfest. Orkdal Sanitetsforenings underholdningskomite laget et godt program for denne dagen.

prix grill 1Avdelinger i Orkanger Idrettsforening (OIF), med håndballavdelinga i spissen, stiller med stor dugnadsinnsats. Dette i tillegg til at OIF årlig gjennomfører 45 000 dugnadstimer, tilsvarende 23 årsverk, i aktivitet for alle generasjoner og drift av anlegg.

Fire kvelder på Nedre Rømme ga i år nærmere 2 000 personer gratis underholdning. Dette ved at det kan tilbys underholdning fra lokale utøvere, som representerer noe av det beste innen kulturlivet i Orkdal og omegn. Tekniske løsninger lar seg finansiere ved at ca. ti frivillige organisasjoner selger lodd på dørene og i underholdningsteltet.

Det holdes mange arrangement som krever mye planlegging og mange ressurser ved gjennomføring. Alt på dugnad. Det blir for mye å vise til alle.
Mange enkeltpersoner stiller opp på den store dugnaden. Å kunne benytte kompetente personer til tekniske løsninger, mediedekning og billedutstillinger er viktig. Dette er oppgaver som må løses for å gjennomføre et arrangement med godt resultat. Ingen nevnt, ingen glemt. Takk til dere alle.

Det lokale næringsliv bidrar på ulike måter til at Orkangerdagene blir vellykket. Det samme gjelder Orkdal kommune som gir økonomisk bidrag.
En dugnad på flere tusen timer mot felles mål om et godt arrangement blir lagt merke til, av de fleste.

Orkanger 25.juni 2018

Knut Even Wormdal
styreleder Orkanger Aktivum

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1