Hjem » Seminar om trehus, bærekraft og miljø

Seminar om trehus, bærekraft og miljø

09.06.2021

Mandag 21. juni inviteres publikum til ett av de mange husene som er blitt restaurert i tråd med ønsket bevaring av trehusbystrukturen. Det er Rolf Håkon Vennes som inviterer publikum til sitt nyoppussede trehus i Nygata 9.

Han er medarbeider i trebedriften AG-TRE på Storås. Vennes vil fortelle om restaureringsarbeidet og gi gode råd til publikum.

Bevaring og restaurering av gamle trehus er et sentralt tema i Orkland kommune, ikke minst grunnet bevaring av Trehusbyen Nerøra. Orkangerdagene samarbeider med Tregruppen Orkland for å sette skikkelig fokus på temaet.

Følgende tema tas opp mandag 21. juni kl.18 i Nygata 9:Nygata 9 nett

Muligheter for trehuseiere: Rådgiver i Næringshagen i Orkdalsregionen, Jan Arild Sletvold, er nylig oppnevnt som «tredriver» i Trøndelag av Innovasjon Norge. Han er dermed med i et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for innovativ trebruk. Sletvold vil orientere om hva dette innebærer av muligheter for trehuseiere.

Lafting av hus: Stein Grøtjord i Orkla Laft skal orientere om lafting av hus som har lange tradisjoner i Norge. Orkla Laft har siden slutten av 1980-tallet levert bygg i tømmer over hele landet og sitter inne med svært omfattende kompetanse på dette feltet.

Hus i tømmer: Meldal Byggservice er entreprenør innen tømmer og betong. Firmaet ble etablert i 1987, og daglig leder Trond Ingar Fagerli holder også foredrag ved Nygata 9 mandag 21. juni.

Foto: Nyoppussede Nygata 9 i Trehusbyen Nerøra. Foto: Knut Even Wormdal

Bakgårdsseminar i Fjordgata 11 om ENØK, isolering og miljøKurs seminar Fjordgata 11 5

Fredag 25. juni er det bakgårdsseminar i Fjordgata 11 der temaene er ENØK, isolering, håndtering av byggeavfall og tips til steinlegging av gårdsrom.

Steinlagt bakgård: Fjordgata 11 er ett av de godt bevarte gamle bygningene fra Orkedalsøren – eller Nerøra som vi kaller det i dag. Huset er over 200 år gammelt og både bygninger og bakgård er pietistisk restaurert de siste årene. I tillegg har Fjordgata 11 fått et steinlagt gårdsrom. Under seminaret vil Rune Aunemo fra Aunemo Utomhusanlegg orientert om valg av type stein og hvordan man kan gjennomføre en vellykket steinlegging.

Nyttige råd fra Bygg og bevar: Ved restaurering av eldre trehus er det mange hensyn å ta. Ikke minst forhold knyttet til Enøk, isolering, byggeavfall og miljø. Organisasjonen Bygg og Bevar (et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening) er til stede for holde foredrag om Enøk og isolering, og svare på spørsmål.

Hva gjør vi med byggeavfall? Representanter fra Retura Midt vil orientere om hvordan man skal håndtere byggavfall og gi gode miljøråd i forbindelse med oppussing og bevaring av trehus.

Foto: Irene Volden i den godt oppussede bakgården sin i Fjordgata 11. Foto: Marit Mjøen

Temamøte om interiør og bærekraftSkjetne Design

Skjetne Design og Myhr Interiør inviterer til seminar om interiør og bærekraft i sine nye lokaler i Orkanger sentrum tirsdag 22. juni.

Bærekraft: - Møbeltapetsering og trekking av nye og gamle møbler er eksempler på bærekraft, sier Marit Skjetne, innehaver av Skjetne Design og Myhr Interiør.

Skjetne Design ble etablerte i 2005 og er en del av Tregruppen Orkland. Bedriften har hatt en rivende utvikling og har utvidet ved oppkjøp av Myhr Interiør. I vår flyttet de til nye lokaler i Orkanger med moderne produksjonslokaler, visningsrom og en stor interiørbutikk som tilbyr varer i skandinavisk design i tillegg til egenproduserte puter, spesialsydde gardiner og måltilpasset solskjerming.

Grunnet regler for smittevern, er det forhåndspåmelding til seminaret tirsdag 22.juni. Påmeldingsfrist: 21. juni, på sms til tlf 900 73 567.

Bilde: Marit Skjetne, daglig leder i Skjetne Design. Foto: Kajsa Selnes, Allsidig Design

Bakgårdsmarked med brannsikringstema

Njardar gate 5 1Lørdag 26.juni blir det bakgårdsmarked i Njardar gate 5 i Trehusbyen Nerøra. Ettersom Njardar gt 5 ligger i det som folk tidligere kalte «Folkets Hus»-bakken, skal vi mimre om Orkangers tidligere stolthet – Folkets Hus. Knut Even Wormdal forteller og viser bilder.

Brannsikring i trebebyggelse: Et fagtema innenfor Orkangerdagens hovedtema «Trehusbyen Nerøra» blir det også. Virksomhetsleder Leif Harald Bremnes i Orkland Brann- og Redningstjeneste vil gi gode faglige råd om brannsikring i trehusbebyggelse.

Bilde: Njardar gate 5 - gult hus. Foto: Knut Even Wormdal

Les hele programmet her

Ps Ølsmaking på Bårdshaug og Festkvelder på Nedre Rømme går ut. Dette har sammenheng med at Orkanger Aktivum tar ansvar for situasjonen og ser at Norge ikke er åpnet i den grad som disse arrangementene krever.

Smakebiter fra opplevelser under Orkangerdagene:

Torgdag 

Lørdag 26. juni inviterer Orkanger Sentrumsforening til Torgdag på Orkanger Torg. Lokale husflids- og håndverksaktører deltar og selvsagt blir produsenter av kortreist lokalmat representert med blant annet Smaker fra Orkland.

Jenssenbrygga
Jenssenbrygga nettJenssenbrygga ble bygd i 1868 ved Langbrua. Brygga ble for noen 10-år siden tatt ned, lagret og behørig merket. Orkanger historie har gjennom stor dugnadsinnsats restaurert materialene og brygga er i ferd med å reises. Prosjektet blir presentert lørdag 26.juni der brygga reises vest for Båtklubben Terna. Det er gode parkeringsforhold der. Oppføringa av brygga kan støttes økonomisk ved innbetaling av selvvalgt beløp til konto 4270.19.70815 eller Vipps 523572.

Foto: Jenssenbrygga under reising av dugnadsgjengen på Nerøra med medlemmene i Orkanger historie i spisse. Foto: Marit Mjøen

Familiedag i Hermetikken
Orkanger Vel inviterer til familiedag i Hermetikken. Det blir aktiviteter for barn og hygge for hele familien. Mer informasjon på velforeningas hjemmeside.

Gudstjeneste
Det holdes gudstjeneste i Orkanger kirke, som ledes av sokneprest Marita Hammervik-Owen

Obs Alle arrangement avvikles i tråd med lokale smittevernregler og etter råd fra kommunelegen. Vi anbefaler publikum til bruk av munnbind ved utendørsarrangement.

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1