Hjem » Seildampskip til kai ved Langbrua

Seildampskip til kai ved Langbrua

16.06.2019

Seildampskipet «Hansteen» gjestet Orkanger søndag. Det er litt av et skip som la til kai ved Langbrua. Skipet har en mangfoldig historie i ordinær fart, men samtidig har det også en flott 40-årig historie med oppussing og frivillig innsats for et flott flytende museum.

Historien om DS «Hansteen» beskrives slik på hjemmesiden til dagens eier, Trondhjems Sjøfartsmuseum:

Med både dampmaskin og seil som fremdriftsmiddel representerte «Hansteen» overgangsfasen mellom gammel og ny tid i skipsbyggingsindustrien. «Hansteen» ble bygget for statens regning ved Nylands Verksted i 1866, og var Norges første havforskningsskip. I 1978 skulle skipet senkes, men ble imidlertid reddet i siste øyeblikk da privatpersoner, med Olaf T. Engvig i spissen, tok initiativ til bevaring.

«Hansteen» kom til Orkanger søndag i forbindelse med starten av Orkangerdagene 2019. Publikum fikk komme ombord og få et innblikk i skipets historie. Det har både vært forskningsskip langs norskekysten, Kongeskip for Kong Oscar 2, frakteskip og motellskip for bostedsløse.

I dag er det museumsskip, men brukes også som skoleskip for elever og turistbåt med tokt langs kysten.

Mer informasjon om DS «Hansteen» får du her: www.trondheimsjofart.no

Her er noen bilder fra DS «Hansteen»:

hansteen 1

hansteen 11

hansteen 9

hansteen 7

hansteen 4

hansteen 3

hansteen 2

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1