Hjem » Orkanger satt på kartet som treby

Orkanger satt på kartet som treby

22.06.2022

Den internasjonale trebyfestivalen ble en suksess og første dag var viet Orkanger. Bak festivalen står bl.a. EUs treprosjekt Build in Wood og Treteknisk her i Norge. Ett av hovedtemaene under arrangementet er Early Adopter Cities.

Andre dag av Trebyfestivalen var lagt til Trondheim som er en av sju Early Adopter Cities i Europa. Her forskes det, byggs det og man ser på hvordan tre som materiale kan benyttes for å nå FNs bærekraftsmål. Ett av kriteriene for å være med i denne EU-satsinga er at fokus og byenes politikere er med på satsingen.

- En av suksessfaktorene er å gjøre ordførere og ledende byråkrater dedikert denne satsinga, sa Anders Kjellow fra Danmarks Tekniske Institutt som har Early Adopter Cities som ett av sine ansvarsområder.

Ordfører Oddbjørn Bang i Orkland kommune åpnet Trebyfstivalen 2022, og kunne fortelle litt om denne kommunens flotte historie som tømmer- og sagbrukskommune. Han trakk også fram at også i dag er det næringsaktører som fører tre-arven videre. Han sa at dessuten har Orkland tre viktige trebygg-miljø som det er viktig å bevare: Trehusbyen Nerøra, Bjørnli og Småøran.

50 deltakere fra 20 nasjonaliteter deltok på Trebyfestivalen som har kommet akkurat til Orkanger takket være en entusiastisk bedriftsrådgiver hos Thams Innovasjon, Jan Arild Sletvold, spesialrådgiver i Treteknisk Knut Amund Skatvedt og leder i Orkanger Aktivum som sørget for et lokalt opplevelsesprogram for deltakerne tirsdag ettermiddag. Festivalen fortsatte i Trondheim onsdag 22.juni.

Deltakerne hadde fikk både underholdning og historiefortellinger i en guidet tur på Evjen, Orkanger og Nerøra. Ingeniør og rådgiver Elin Talke Strømsvik i Orkland kommune orienterte både deltakerne og andre interesserte frammøtte om kommunens rolle som medspiller og rådgiver ved oppussing, nybygging og bevaring av gammel trehusbebyggelse.

Anders Kjellow fra Danmarks Tekniske Institutt.

2 Anders Kjellow A2

Madalina Rusen er forsker i prosjektet Urbasofia i Romania og byen Brasov som er en av Early Adopter Cities.

3 Madalina Rusen Romania A

 Ingeniør og rådgiver i Orkland kommune, Elin Strømsvik, holdt foredrag om kommunens rolle som medspiller og rådgiver ved oppussing, nybygging og bevaring av gammel trehusbebyggelse. På bildet ser vi også Knut Amund Skatvedt og Stien Lønbro Bertelsen fra Treteknisk.

folketElin

Ordfører i Orkland, Oddbjørn Bang åpnet Trebyfestivalen i Bårdshaug Herregård.

1 Bang O2

 

 

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 kraftriket Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini