Hjem » "Orkanger mot sjøen" - fokus på restaurering av bygg og Trivselspris

"Orkanger mot sjøen" - fokus på restaurering av bygg og Trivselspris

18.06.2023

Orkangerdagenes hovedtema er "Orkanger mot sjøen" og ble markert lørdag 17.juni ved Jenssenbrygga. Stands med produkter fra AG-Tre på Storås, informasjon fra Forum Nerøra, Orkanger Historie og Orkanger Aktivum satte fokus på bevaring og restaurering av bygg. Og Orkanger Vels Trivselspris på 10.000 kr gikk i år til Orkanger Histories prosjektet "Gjenreising av Jenssenbrygga".

I tillegg hadde Nerøra Velforening kaffe- og kakesalg til inntekt nettopp for videre restaurering av Jenssenbrygga.

Ca hundre hadde funnet veien ned til sjøen nord i Orkanger for å delta på denne delen av Orkangerdagenes program. Tre informasjonstavler med tema "Feskarøra", "Båtklubben Terna" og "Langbrua" ble avduket av ordfører Oddbjørn Bang, Kjell Morten Hansen fra Båtklubben Terna og Wigdis Sæther ivrig bader fra Langbrua i ungdommen. Tavlene er finansiert av Orkla Sparebank og er reist i samarbeid med Orkanger Aktivum.

En viktig del av arbeidet med å åpne Orkanger mot sjøen er videreføring av turstien Orklaparken fra Jenssenbrygga til Nerviksfjæra. Lørdag ble dette markert samtidig som informasjonsplakatene ble avduket. Turstien blir realisert i et samarbeid mellom frivillige fra Orkanger Historie, Båtklubben Terna, Nerøra Hundeklubb og Orkanger Aktivum. Viktige økonomiske bidrag er gitt av lokalt næringsliv og Orkland kommune.

Utdelinga av Orkanger Vels Trivselspris for 2023 passet godt i arrangementet ettersom det er ildsjelene bak gjenreising av Jenssen-brygga, organisert gjennom Orkanger Historie, som er mottakerne. eder i Orkanger Historie, Kjell Solem, tok imot prisen på 10 000 kr fra velforeningsleder Olav Rostad. Det følger også med en plakett som varig bevis.

Her er glimt fra "Orkanger mot sjøen":

IMG 8961

Kjell Solem fra Orkanger Historie mottok Orkanger Vels Trivselspris for 2023 av velforeningas leder Olav Rostad.

IMG 8947

Brentpanel - et attraktivt produkt fra AG-Tre på Storås er brukt som gjerde mellom Jenssenbrygga og Båtklubben Terna.

IMG 8954

Jenssenbrygga og Båtklubben Terna er naboer mot sjøen.

IMG 8952

IMG 8951

Elleve lokale bedrifter, blant dem Wåtland Kran & Transport har sponset benker langs turstien mellom Jensenbrygga og Nerviksfjæra.

IMG 8949

I midten Olav Gravråk som er en av entusiastene bak gjenreisinga av Jenssenbrygga.

IMG 8955

Nerøra Vel hadde kaffe- og kakesalg til inntekt for Jenssenbrygga.

IMG 8966

Ordfører Oddbjørn Bang avduket infotavla om Feskarøra som også gir historien om Jenssenbrygga og Grovanaustet.

IMG 8969

Ole Johan Hansen avduker informasjonsskiltet om Båtklubben Terna.

IMG 8970

Wigdis Sæther avduker informasjonsskiltet om Langbrua.

IMG 8973

Knut Even Wormdal orienterer om den nye tursti-traséen mellom Jenssenbrygga og Nerviksfjæra.

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 kraftriket Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini