Hjem » Tema i Orkangerdagene 2021: Trehusbyen Nerøra

Tema i Orkangerdagene 2021: Trehusbyen Nerøra

12.02.2021

Tema for Orkangerdagene 2021 er «Trehusbyen Nerøra». Parallelt vil fjorårets planlagte tema «Fra handel, håndverk og småindustri til storindustri» også bli innlemmet i ulike arrangement.

Orkangerdagene 2021 har mange ulike arrangement fra lørdag 19.juni til og med søndag 27.juni.

Styret i Orkanger Aktivum har allerede startet planlegginga av arrangement knyttet til årets tema. Beboere, huseiere og andre interesserte vil bli kontaktet slik at alle gode krefter blir involvert for å synliggjøre Nerøra på Orkanger. I tillegg vil dagens aktører i treindustrien i Orkland blir viktige samarbeidspartnere. Og her vil fjorårets tema "Fra håndverk og småindustri til storindustri" og samarbeidspartnere også kobles på ulike arrangement.

Utgangspunktet er Nerøras unike og lange historie og at dagens huseiere samvittighetsfullt sørger for at området beholder sitt historiske preg. Bevaring av området er ikke bare et lokalt engasjement og ønske. Også fylkesmannen har satt Nerøra på dagsorden og sier følgende om området: "Nerøra er et av de beste eksempler på bevaringsverdi småbystruktur i Norge." I dokumentet fra fyleksmannen sammenligner fagfolkene Nerøra med Bakklandet i Trondheim.

Orkanger har også fått drahjelp fra det nyopprettede Orkland Reiselivsforum. Leder i forumet Øyvind Neraas sier: - I motsetning til Røros, Bakklandet i Trondheim og trehusbyen Levanger er Nerøra praktisk talt ukjent utenfor lokalmiljøet. Og dette må vi gjøre noe med!

Orkanger Aktivum har hatt møte med leder i Reiselivsforumet og lansert idéer for hvordan Nerøra kan bli en viktig del av reiselivssatsinga i Orkland.

Da er det midt i blinken at Orkangerdagenes tema i år er "Trehusbyen Nerøra". 

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1