Hjem » Naustet i Grovafjæra

Naustet i Grovafjæra

10.05.2005

Fiske har i årtider vært en en nødvendig inntektskilde eller et viktig tillegg i matveien for folket på Orkanger og i distriktet forøvrig. Få kjenner nok til historien om "Fesker-øra" og aktiviteten i Grovafjæra, men får anledning til å bli kjent med denne historien under Orkanger 2005.

Historien forteller at det langs sjølinja fra Langbrua til Hermetikken på det meste sto 70-80 naust og mange av dem i en størrelse som ikke er vanlig i dag. Det siste naustet, som antas å være ca. 200 år gammelt, ble revet så seint som i 1986. Naustet var i Richtersagas eie, men ble kjøpt av Kulturnemnda i Orkdal som senere ga det bort til Orkdal Historielag. I påvente å få avklart tomtespørsmål og framtidig plassering har naustet vært lagret på Strandheim. 8. mai i 2003 startet historielaget gjenoppbygginga av naustet, vest for båtklubben Ternas båthus. Naustet som er ca. 14 x 6 m ruver godt i terrenget, og vil stå som et "monument" over "Feskar-øra". Naustet er nå ferdigstilt. Neste steg er å få naustet utstyrt med gjenstander som hører til fortidas fiske. Naustet og tilstøtende område vil være et eskursjonssted for barn, unge og voksne. De som har gjenstander som egner seg som utstyr til naustet og kan tenke seg å donere dette til historilaget kan kontakte Jarle Almli på tlf. 72 48 54 87. Det vil bli satt fokus på naustet under Orkanger 2005. Følg med på hjemmesiden så vil du etter hvert finne tidspunkt for å besøke naustet.
Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1