Hjem » Medlemsmøte i Orkanger Aktivum

Medlemsmøte i Orkanger Aktivum

30.09.2021

Orkanger Aktivum inviterer alle medlemsorganisasjoner til medlemsmøte tirsdag 5. oktober kl. 18 i OIFs klubbhus i Idrettsparken. Vi har lagt bak oss litt annerledes hovedarrangement - Orkangerdagene 2021. Mye har imidlertid skjedd, og flere aktiviteter planlegges.

På dagsorden står følgende:

1. Orienteringer
- Prosjekt Nerviksfjæra
Bakgrunn: Orkanger Aktivum planlegger i samarbeid med lokalt næringsliv og grunneiere å utvikle området Nerviksfjæra (fra Langbrua) til Nokken til badeplass og parkområde. Prosjektet planlegges gjennomført på dugnad og med økonomisk bidrag til organisasjoner som deltar.
- Lysfest 31.10.21.
Bakgrunn: Det har tidligere år blitt arrangert lysfest i Gammelosen, utført i privat regi.
Nå tilbys organisasjoner oppgaver mot godtgjørelse. Det blir orientering om arrangementet og hvilke oppgaver som tilbys.

2. Evaluering av Orkangerdagene 2021
3. Eventuelt

Se en kort oppsummering av Orkangerdagene 2021:

 

Detaljert innkalling er sendt medlemsorganisasjonene på e-post.

Eventuelle spørsmål rettes til styreleder Knut Even Wormdal.

Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini sora