Hjem » Harald Aspen leder Forum Nerøra

Harald Aspen leder Forum Nerøra

16.02.2023

Forum Nerøra ble stiftet 12.mai 2022. Onsdag 15.februar 2023 hadde forumet sitt første ordinære årsmøte og valgte styre. Harald Aspen ble valgt som styreleder.

Styret består da av følgende:

Leder: Harald Aspen

Nestleder: Eva Haugen

Kasserer: Bjørn Johan Vullum

Sekretær: Marit Mjøen

Styremedlemmer: Rolf Håkon Vennes og Knut Even Wormdal

Årsmøtet vedtok å sette i gang «Kunnskapsprosjekt – dører og vinduer på Nerøra» etter forslag fra Ole Tolstad.

Etter årsmøtet holdt Jarle Nor i Viggja Dør- og Vindusrestaurering AS et interessant foredrag om restaurering av dører og vinduer.

Forum Nerøra er etablert etter initiativ fra Orkanger Akritum som kommer til å være en medspiller også i tida som kommer.

Om kort tid vil det åpnes muligheter for å tegne medlemskap med en årskontingent på 300 kr. Forumet vil komme med ytterligere informasjon på forumets FB-konto om kort tid.

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 kraftriket Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini