Hjem » HANDLINGSPROGRAM 2002

HANDLINGSPROGRAM 2002

30.10.2002

Næringsforeninga har en målsetting om å gi medlemmene økt verdi av medlemskapet. Følgende satsingsområder er prioritert for 2002: E 39, kompetanse i næringslivet, samarbeid skole - næringsliv, engasjering av medlemmene, posisjonering av foreninga og næringsutvikling.

1. E39 Målsetting: Informasjon til næringslivet, få etablert hovedriggen for anlegget i Orkdal. 1.1 Bruke OBU som hovedverktøy for påvirkning av hovedentreprenør(er) 1.2 Forberede lokalt næringsliv på mulige innfallsvinkler som kan bidra til økt aktivitet 2. Kompetanse i Næringslivet. Målsetting: Å bidra til at medlemsbedriftene får tilgang til et riktig tilbud innen etterutdanning. 2.1 Bidra til kjennskap om de tilbud og muligheter som er etablert i regionen. 2.2 Bidra til å få gjennomført en kartlegging av de behov for etterutdanning som medlemsbedriftene har. 3. Samarbeid skole-arbeidsliv Målsetting: Å optimalisere ressursbruken i bedriftene når det gjelder aktiviteter rettet mot skoler og samfunnsliv. 3.1 Gjennom fortsatt deltakelse i styringskomiteen i prosjektet "Skole - arbeidsliv" sørge for at det blir et opplegg for den enkelte bedrift som blir enkelt å følge opp, og som er lite ressurskrevende i forhold til den langsiktige nytteverdien medvirkningen gir. 3.2 Medvirke til at det blir et opplegg for en næringslivsmesse i Orkdal (evt. i samarbeide med Meldal) som bedriftene ser seg tjent med å presentere seg på. 4. Engasjering av medlemmene Målsetting: Å gi medlemmene økt verdi av medlemskapet. 4.1 Å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for medlemmene. 4.2 Å legge til rette for at medlemmene kan komme med innspill i enkelte saker. 4.3 Organisere interessegrupper samt etablere kontaktpersoner for aktuelle tema. 4.4 Gjennomføre spørreundersøkelse blant medlemmene om forventninger til og oppfatninger av næringsforeninga. 4.5 Arrangere 4 medlemsmøter, herunder besøk hos medlemsbedrifter. 5. Posisjonering av foreningen Målsetting: Å være aktivt med og sette premisser for næringslivet i Orkdal 5.1 Kommunalt tiltaksapparat. 5.1.1 Ordfører/rådmann/næringssjef: Gjennomføre kontaktforum med månedlige møter. 5.1.2 Formannskap: Foretrede i formannskapsmøte min. 2.hver måned. 5.2. Regionalt samarbeid. 5.2.1 Meldal Næringsforening og ordfører i Meldal: månedlige kontaktmøter. 5.2.2 Meldal Næringsforening og Skaun Næringsforening: samråd 1.kvartal 2002. 5.2.3 Trondheim Næringsforening: samarbeidstiltak/-arrangement høst/vår 2002 5.2.4 Regionrådet: Invitere til samråd med lunsj januar/februar 2002. 5.3. Samfunnsinformasjon. 5.3.1 Avisa Sør-Trøndelag: Gjennomføre månedlig samråd med redaktør/markedssjef 5.3.2 Legge grunnlag for 1 artikkel/kronikk pr. måned i ONF’s regi. 5.3.3 Arrangere 1 åpent møte høst og vår med presentasjon av hjørnesteinsbedrift. 6. Næringsutvikling Målsetting: Bidra til markedsføring og bruk av OBU AS blant medlemmene, som et verktøy til utvikling av eksisterende næringsliv og kvalitetssikring av nyetablerere.
Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1