Hjem » Torsdag: Finnes det egen Orkanger-dialekt?

Torsdag: Finnes det egen Orkanger-dialekt?

16.06.2014

Torsdag kl. 18:00 i OIFs Klubbhus i Idrettsparken settes dialekt på dagsorden under Orkangerdagene. Hva sier du: vårrå og fårrå eller værra og færra? eller sier du vær og fær?

Berit Gjølmesli (lærer på Hitra, men opprinnelig fra Orkanger) har forsket på dialekt for en generasjon siden, og brukt denne informasjon fra 1982 til å sammenligne med dialekten ungdom bruker her i 2014. Skoleungdom fra alle skolekretsene i Orkdal har deltatt i undersøkelsen.

Det er interessante funn hun har gjort - språket er i kontinuerlig endring. Lokal poet Ragnhild Haugen som har skrevet mange dikt på orkdalsdialekta, deltar med diktlesing.

Avisa ST er hjertelig velkommen torsdag 19. juni kl. 18:00 i OIFs klubbhus.

I tillegg til dialekt, så blir også Geir Mule til stede med sin lokale postkortbok fra Orkdal.

Arrangør er Litteraturhuset for bygdene.

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1