Hjem » Årsmøte i Forum Nerøra 15. februar

Årsmøte i Forum Nerøra 15. februar

15.02.2023

Forum Nerøra ble etablert 12. mai 2022 og har hatt et interimsstyre som har hatt ansvaret for aktiviteten i et år. Nå er det tid for forumets første ordinære årsmøte og alle er velkommen til møtet i Orkanger bibliotek onsdag 15. februar 2023 kl.18.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, årsmelding, regnskap, inkomne forslag og valg, er dør- og vindusrestaurerer Jarle Nor i Viggja Dør- og Vindusrestaurering AS holder foredrag om restaurering av dører og vinduer.

Det har kommet ett interessant forslag til årsmøte fra kunstneren Ole Tolstad:

«Kunnskapsprosjekt – dører og vinduer på Nerøra
Interessen for å bevare og å videreutvikle våre bærekraftige og tradisjonsrike bomiljø er økende. Trehusbebyggelsen på Nerøra er et av de fineste og største i Norge. For å overbringe kunnskap, entusiasme og ambisjoner til fremtiden og ungdommen, foreslår jeg at Forum Nerøra tar initiativet til et kunnskapsprosjekt sammen med skoler og Orkland kommune. Prosjektet kan ha som innhold å produsere et visuelt konsept inneholdende postkort og plakat med fotografier med bilder av vinduer og dører på Nerøra. Det kan bli en brekkstang for å lete, finne og undersøke om historien og fremtiden for huset. Forslaget innebærer at Nerøra Forum tar kontakt med skolen og kommunen for å starte og finansiere et forprosjekt.
Undertegnede som har gjennomført lignende prosjekter i andre norske byer (Trondheim, Røros, Oslo, Drammen, Stavanger), kan gjerne være med i en gruppe som kan gjennomføre forprosjektet.»

Alle er hjertelig velkommen til årsmøtet!

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 kraftriket Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini