Hjem » Alt klart for Orkanger 2014

Alt klart for Orkanger 2014

24.03.2014

Hold av dagene mellom 13. og 22. juni. Da er det duket for årets Orkangerdager! I år er det Orkanger-skolene som skal få høyt fokus.

Skoletiden er en periode i livet som gir både lærdom og vennskap. Mange opprettholder kontakten med sine venner fra denne tiden, og synes det er hyggelig å treffes. Å besøke skolen sammen med gamle klassekamerater er en artig opplevelse. Under Orkanger 2014 blir det anledning til å besøke både barneskolen og dagens ungdomsskole, som tidligere var real -og framhaldsskole. Det er forventinger om stor interesse når tema for Orkanger 2014 er ”skolene”.

Orkanger barneskole
Den flotte majestetiske skolebygningen i tre etasjer ble ferdigstilt i 1939. Alle med sin oppvekst på Orkanger de siste 75 årene har trått sine barnesko her. Skolen var en mønsterskole i Norge og et stort løft å bygge for Orkanger kommune. Kostnaden ble kr. 300 000. Johannes Rostad, politiker for Norges Kommunistiske Parti, var formann for byggekomiteen og en sterk foregangsmann.

Skolen ble den mest moderne og best utstyrte skolebygningen i Norge på den tiden, med Erik Aarvik som den første overlæreren. Organisasjonen Orkladagene, i dag Orkanger Aktivum, la tidlig i 1960-årene planer for en
svømmehall som tilbygg til skolen. Denne ble innviet 7. mars 1967.

Utvidelse og påbygg
Skolen fikk etter hvert behov for mer plass. Et påbygg mot Orkdalsveien ble tatt i bruk i 1986. I 1996 ble nok et påbygg nødvendig. Denne utvidelsen kom langs Erik Aarviks gate, øst for hovedbygget. Hovedbygget ble samtidig oppgradert. Skolen er fortsatt i sin opprinnelige stil, men uteområdet er betydelig utvidet etter at hovedbygget ble reist i 1939. Etter hvert som gamle gårder i Orkdalsveien er forsvunnet, har skolen fått mer utearealer. Både Aarvikgården, Aldengården og Sivertsengården er nå innlemmet i skolens uteareal.

Allerede tidlig på 1800-tallet ble det opprettet borgerskoler (realskoler) i byene. Disse ble etter hvert omdannet til middelskoler, men ble senere igjen kalt for realskoler. Orkanger Interkommunale realskole ble startet i 1944 og opphørte i 1972. I 1969 ble skolen også ungdomsskole, hvor det i samme bygningsmasse i tre år var både realskole og ungdomsskole. Fram til 1963 hadde real- og framhaldskolen tilhold i en gammel trebygning i forlengelse av barneskolens hovedbygg, mot Orkdalsveien. Et nybygg for realskolen ble reist rett ved, og tatt i bruk i 1963. I 1969 ble skolen ungdomsskole, med nytt påbygg. Den eldste bygningen ble revet og erstattet med nytt bygg i 2004. Tilbygget fra 1969 ble samtidig oppgradert.

DET ENDELIGE PROGRAMMET for Orkanger 2014 blir distribuert i månedsskiftet mai/juni.

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1