Hjem » Aktivitetspark og tursti planlegges i Nerviksfjæra

Aktivitetspark og tursti planlegges i Nerviksfjæra

15.03.2024

Prosjektet «Orkanger mot sjøen» ble igangsatt til Orkangerdagene 2023, med tursti i Grovafjæra - fra Jenssenbrygga til Nerøra Hundepark. Torsdag 14.mars ble prosjektets neste fase presentert på en næringslivslunsj i Damphuset i regi Orkanger Aktivum.

IMG 0434

I forlengelse av Orklaparken som ender ved Gammelosveien, er det anlagt sti langs Grovafjæra. Neste etappe fra Langbrua mot Thamshavn skal ferdigstilles i sommer. Orkanger Aktivum har invitert grunneiere, bedrifter, kommunen og frivillige organisasjoner til et samarbeid om å videreføre stien gjennom Nerviksfjæra til Nokken. Stien vil bli en del av en aktivitetspark som er i ferd med å ta form. Et midlertidig planutkast er utarbeidet av ON Arkitekter og Ingeniører, og ble presentert under næringslivslunsjen i Damphuset torsdag 14.mars.

I planen inngår ca 400 meter gangvei, bålplass ved fjæra, flere sittegrupper oppvarmet med fjernvarme, historiske opplysningsskilt og aktivitetspark. I tillegg er det foreslått å åpne Nerviksbekken fra Gammelosveien ut til sjøen. Parkbelysning er også aktuelt. Lokale bedrifter er invitert inn i prosjektet og under møtet ble planene applaudert. Bedriftene ønsker nå konkrete forslag til tiltak som kan gjennomføres i området.

Orkanger Aktivum har tatt på seg ansvaret med å koordinere arbeidet med en tiltaksplan som skal legges fram for Orkland kommune for godkjenning.

Orkanger Aktivum har som mål at starten på Aktivitetsparken - turstien - skal være klar for åpning til Orkangerdagene 15.-23.juni.

Nedenfor er situasjonskart for Aktivitetsparken i Nerviksfjæra. Illustrasjon: ON Arkitekter og Ingeniører.

Situasjonskart ON

Bedriftene som Orkanger Aktivum hadde invitert til næringslivslunsj i Damphuset applauderte planene for Akrivitetspark i Nerviksfjæra. Foto: Marit Mjøen 

IMG 0433

 

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 kraftriket Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini